Ο θεσμός της μαθητείας, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει στην διάθεση της η Ελληνική Πολιτεία, στην προσπάθειά της να συνδέσει τους εκπαιδευόμενους των σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας, συγκαταλέγεται και στις δεσμεύσεις της χώρας μας μέσα από το τρίτο μνημόνιο, στο άρθρο 4.1, όπου περιγράφεται η υποχρέωση της Ελλάδος για μία σειρά από βαθιές μεταρρυθμίσεις.

Ο ΣΕΒΠΕΔΕ, κατανοώντας την σημασία της ανάδειξης της μαθητείας στην χώρα μας , συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 – EAPPREN (μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, Κύπρο, Σλοβενία, Πολωνία, Ισπανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Λετονία ) και μέσα από σχετική έρευνα που θα διενεργηθεί, θα εντοπιστούν οι ανάγκες των στελεχών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των οργανισμών, για την καλύτερη διαχείριση και ανάδειξη του θεσμού της μαθητείας.

http://www.eappren.eu/index.php/el/ 

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search