Αποφάσεις

Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Έναρξη λειτουργίας του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών AGORA.
Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σχετικά με την σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα.
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τις τράπεζες.
Απόφαση του Υπ. Οικονομικών σχετικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.
Απάντηση του Υπ. Οικονομικών σχετικά με την αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.
Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές.
Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Display # 

Αναζητηση