Το smartHEALTH εστιάζει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης στην ψηφιακή υγεία, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, την έρευνα αιχμής, όπως και τις διαθέσιμες υποδομές των εταίρων της κοινοπραξίας. Θα αξιοποιήσει διεθνώς κορυφαία τεχνογνωσία στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (TN), της Κυβερνοασφάλειας και της Υπολογιστικής Υψηλής Απόδοσης, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για στους τομείς της διαγνωστικής απεικόνισης, ιατρικής ακριβείας και βιοπληροφορικής.

Το smartHEALTH προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα του ευρύτερου οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης .

 

Επικεντρώνεται στις ανάγκες:

α) των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, της ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, της βιοαπεικόνισης, της διάγνωσης και της σχεδίασης φαρμάκων,
β) της φαρμακευτικής βιομηχανίας,
γ) των οργανισμών παροχής υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, πρωτοβάθμια περίθαλψη, κοινωνική και φροντίδα ηλικιωμένων, κ.λπ.),
δ) των επαγγελματικών οργανώσεων υγειονομικής περίθαλψης,
ε) των αρχών δημόσιας υγείας, στ) των ενώσεων ασθενών
ζ) των ρυθμιστικών αρχών,
η) των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων.

Αίτηση συμμετοχής

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search