ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

   

Το 1918  με πρωτοβουλία επιχειρηματιών της περιοχής του Ν.Αχαίας  ιδρύεται ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων  .

 

Αρχικούς σκοπούς, που θέτει για να υπηρετήσει ο Σύνδεσμος, είναι:

 

α.  Η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ τους .

 

β. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν την μεταποίηση - βιομηχανία και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με μόνιμη οργάνωση και μορφή νομικού προσώπου που συμβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί μέρους λειτουργίες της βιομηχανίας, ιδίως την οργάνωση, την ελεγκτική, την πληροφορική, τις δημόσιες σχέσεις, τη διαφήμιση και την επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων στην μεταποίηση - βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα για την υποβοήθηση του έργου της βιομηχανικής ανάπτυξης.

 

Με το πέρασμα του χρόνου και με την ταυτόχρονη εισδοχή νέων βιομηχανιών στους κόλπους του Συνδέσμου, διατηρούνται αμείωτες οι προσπάθειες για την προώθηση των παραπάνω σκοπών ενώ παράλληλα τίθενται νέοι το ίδιο σημαντικοί, που υπαγορεύονται υπό το πρίσμα των κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων, που συντελούνται.

Έτσι αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος να αναβαθμίσει την συνεργασία και τον διάλογο της Βιομηχανίας με την Πολιτεία, τις άλλες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες, να προβάλλει την πολυδιάστατη προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και να προασπίσει το δικαίωμα της ελευθερίας του «επιχειρείν», ως ένα από τους θεμελιώδεις θεσμούς που καταξιώνουν τις δημοκρατικές κοινωνίες και οικονομίες.

 

 

logo sev1 

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search